Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

SchoolStore Team Oy
2750786-4
Peltovuorentie 15 I, 01690 Vantaa
Yhteydenotto: asiakaspalvelu(ät)schoolstore.fi

Rekisterin nimi

SchoolStore.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, lakisääteiset velvoitteet ja suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista&kielloista, tiedot asiakkaan ostotapahtumista, tukipyynnöt, käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutukset

SchoolStore Team Oy voi luovuttaa tarvittavat tiedot maksuvälityspalvelu PayTrailille, kirjanpitäjälle, tilintarkastajalle ja verkkokaupan teknisestä toteutuksesta vastaavalle henkilölle. Muutoin SchoolStore Team Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita erillisten palveluntarjoajien palvelimilla. SchoolStore Team Oy voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Evästeiden käyttö

Verkkokauppa käyttää evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan verkkokaupan käytettävyyttä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Säilytämme henkilötietoja verkkokaupassa viiden vuoden ajan ja kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen, oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Et voi kuitenkaan estää tietojen käsittelyä, mikäli meillä on lakisääteisiä velvollisuuksia jatkaa henkilötietojesi käsittelyä. Voitte päivittää nimi- ja osoitetietoja verkkokaupan Omat osoitteeni -osiossa. Muita tietoja voitte päivittää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.